Problemy z odżywianie spowodowane niedoborem endokannabinoidów

Czym są endokannabinoidy?

Endokannabinoidy to złożone substancje występujące w mózgu, wpływające na funkcjonowanie organizmu w sposób przypominający działanie marihuany. Znany jest jej sposób w jaki wpływa na apetyt i zgodnie z wynikami badań, braki endokannabinoidów mogą być związane ze zmniejszonym apetytem.

Ryzyko chorób

Nowe badania wykazują, że braki w endokannabinoidach w mózgu może przyczyniać się do anoreksji i bulimii, które są ciężkimi chorobami związanymi z zaburzeniami w spożywaniu pokarmu.

Zaburzenia odżywania i wpływ endokannabinoidów

Wedle badań, w których naukowcy testowali stan systemu endokannabinoidowego, sprawdzając czy nastąpił wzrost czy spadek gęstości receptorów endokannabinoidowych CB1. Badania wykonano za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej, przy użyciu której zobrazowano kilka obszarów mózgu. Uzyskaną gęstość porównano z gęstością kobiet chorujących na anoreksję lub bulimię, a także ze zdrowymi kobietami.

Po porównaniu próbek, stwierdzono deficyt w poziomach endokannabinoidów lub zmniejszenie funkcji receptora CB1 w mózgu kobiet z anoreksją.

Wykazano więc, że rola endokannabinoidów w kontroli apetytu jest bardzo ważna i istnieje połączenie pomiędzy nimi, a zaburzeniami odżywania.

Dodatkowe badania

Dodatkowe badania są potrzebne do dokładnego ustalenia czy zaobserwowane w badaniach zmiany zostały wywołane chorobą, czy tez są to neurochemiczne zmiany, służące jako czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania. Dzięki kolejnym badaniom może udać się stworzyć nowe leki na choroby związane z zaburzeniami odżywiania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *